Apr. 19th, 2015

xtrabass: (Я с трубкой)
Під час ротації нам презентували глушники та полум'я гасники на АК74, від підпреємства Стріла.
Що маю сказати? Глуше процентів 60 пострілу, може трохи більше. Метрів за 300 вже не чути, а якщо чути то не зрозуміло де. Сам постріл нагадує мілкашку, при цьому чути лише лязгіт затвору, сам постріл лунає десь метрах в трьох попереду.
До стрільби з глушником треба трохи звикнкти, бо він не дуже легкий, але звикаєш бистро. Через свою конструкцію він спрямовує велику кількість газів всередину автомата, так що засирання досить велике в порівнянні з штатним ДТК, або полум'ягасником. Ще він добряче гріється, так що сильно з нього палити не радив би. Не сподобалась велика кількість нарізів під стопор і товщина в районі різьби, не зручно накручувати і знімати. На АКСУ толку від нього набагато менше. А так незамінна річ. Полум'я гасник - без коментарів, працює чудово, крім посадочної різьби, там таж історія.
Доберусь до нормального інтернету - додам відео.Во время ротации нам подарили глушители и пламегасители на АК74, от предприятия Стрела.
Что должен сказать? Глушит процентов 60 выстрела, может чуть больше. Метрах в 300 уже почти не слышно, а если слышно то непонятно где. Сам выстрел напоминает мелкашку, при этом слышно только лязг затвора, сам выстрел разносится метрах в трех впереди. К стрельбе с глушителем нужно привыкнуть, так как он не сильно легкий, но привыкаешь быстро. Из-за своей конструкции он направляет значительную часть газов внутрь автомата, так что засерание достаточно большое, в сравнении со штатным ДТК или пламегасителем. Еще он сильно греется, так что сильно палить с него не советовал бы. Не понравилось большое количество нарезов под стопор и толщина в районе резьбы, неудобно накручивать и снимать, без ножа практически нереально. На АКСУ толку с него намного меньше. А так - незаменимая вещь.
Пламегаситель - без комментариев, работает отлично, кроме посадочной резьбы, там та же история.
Доберусь к нормальному интернету - добавлю видео.

November 2015

S M T W T F S
12 34 567
8 9101112 1314
151617181920 21
22232425 262728
29 30     

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:43 pm
Powered by Dreamwidth Studios