xtrabass: (Я с трубкой)
[personal profile] xtrabass
Читаю книжку Василя Шкляра "Залишеннць. Чорний Ворон", про повстанців Холодного Яру. І тут така несподіванка.


"А коли перед самим Різдвом Ходя вполював дикого цапа, то тут уже козаки готові були його на руках гойдати, і тільки Невіруючий Хома заходився з усіх боків оглядати рогатого, підозрюючи, що той сам упав од морозу. Та ні, упав цапок таки від стріли, але Карпусь засмажить його лише взавтра, бо хоч повстанський раціон посту не передбачає, різдвяна вечеря — святе.
Кому в цей день дозволялося їсти дичину, то це хіба Ладимові, бо він був затятим язичником, який молився Дажбогу, Сварогові, Перуну, Мокоші і, що цікаво, незрідка вимолював у них те, що Ладимові було треба. Язичником він став не з якоїсь там примхи, а, можна сказати, таким з'явився на світ, адже народився Ладим у Яру, який відгалужувався від села Ганжалівки таким глибочезним рукавом, що люди, котрі там жили, майже ніколи не виходили «нагору», і до них, вважай, ніхто не ходив «униз». То були люди особливі й за натурою, і за своєю подобою: невисокого зросту, але дуже кремезні, смагляві, аж чорні (молились-бо до Сонця) і надто повільні, ніколи нікуди не поспішали, не метушилися, навіть розмовляли знехотя. Тож і Ладим, кремезний та смаглий, розповідав про свій Яр, наче клоччя жував: виходив він «нагору» хіба раз на півроку, щоб прикупити солі та сірників, а так жили на всьому своєму. Мали хліб і до хліба, аж поки не спустилась «униз» орда і не забрала в Ладима не лише хліб, але й молоду дружину, з якою вони тільки-но побралися. Тоді Ладим упросив Перуна, щоб той «убив громом» ґвалтівника, після чого мусив тікати до лісу, і так тут прижився, що іншого побиту вже й не уявляв. У лісі він ще ближче був до своїх богів, й ось навіть зараз, перед вечерею, відійшов у куток до Дідуха і, здійнявши руки, тихенько і дуже повільно помолився, а тоді так само повільно повернувся до столу й повільно слухав, що каже отаман.
— Подякуймо ж, хлопці, Богові, — звертався до всіх Чорний Ворон, — за те, що ми з вами живі, не заломилися і досі воюємо. А якщо доведеться загинути, то дай нам, Господи, зустріти смерть…
— У бою! — хором відгукнулися козаки.
— Атож, у бою, —"


Читаю книгу Василия Шкляра "Залишенец. Черный Ворон" о повстанцах Холодного Яра. И тут такая неожиданность.
Урывок языком оригинала.

АПД
Перевод от Буревоя.
А когда перед Рождеством Ходя подстрелил дикого козла, то козаки готовы были Ходю на руках носить, и только Неверующий Хома подходил со всех боков к рогатому, подозревая, что тот сам упал от мороза. Да нет, упал козел от стрелы, но Карпусь поджарит его только завтра, и хотя повстанческий рацион пост не предусматривает, рождественская вечеря – святое.
Кому в этот день разрешалось есть дичь, так это Ладыму, ибо был он ярым язычником, молился Дажбогу. Макоши, Сварогу и Перуну, и самое интересное вымаливал у них то, что Ладыму было нужно. Язычником он стал не по воле случая, а можно сказать, таким появился в этом мире. Потому что родился Ладым в Яру, который отмежевывался от села Ганжаливки очень глубоким рукавом, и люди которые там жили, почти никогда не поднимались «наверх», а к ним «вниз» никто не спускался. Это особенные были люди сильные характером и телом: невысокого роста, но кряжистые, очень смуглые (потому что молились Солнцу), никогда никуда не спешили, даже говорили мало и с неохотцей. Вот и Ладым, кряжистый, смуглый, рассказывал про свой Яр, как паклю жевал: выходил он «наверх» разве что раз в полгода, чтоб прикупить соль и спички, а вообще жили на всем своем. Были и хлеб и на хлеб, пока не спустилась к ним «вниз» орда и не забрала у Ладыма не только хлеб, но и молодую жену, с которой они только свадьбу сыграли. Тогда Ладым упросил Перуна, чтоб тот «убил громом» насильника, после этого должен быть бежать в лес, так тут и остался, потому что другой жизни уже себе не представлял.. В лесу он ближе был к своим богам, и даже сейчас, перед ужином, отошел в угол, где Дидух стоял, тихо и медленно помолился, поднявши руки, а тогда также медленно возвратился к столу и медленно слушал, что скажет отаман.
- Поблагодарим же, хлопцы, Бога, - обращался ко всем. Черный Ворон, - за то, что мы с вами живые, не сломались ы до сих пор воюем. А если придет пора умереть, то дай нам, Господи, встретить смерть…
- В бою! – хором откликнулись козаки.
- Вот, в бою, -

Date: 2015-06-14 11:53 am (UTC)
From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com
Адно не падабаецца - пра смерць у баю...
Як паясок ткала, пра жыцце марыла. Вось і ты таксама. Лепей аб сваей адзінай думай. Толькі ціха-ціха, каб бледная з касой не пачула.

Date: 2015-06-14 12:54 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Там сказано, якщо прийдеться. Такі собі вікинги. Хнову ж таки, повстанці не здавались в полон. Якщо мали змогу - стрілялися. А зо мною нічого не станеться ;-)

Date: 2015-06-14 01:11 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Там сказано, якщо прийдеться. Такі собі вікинги. Хнову ж таки, повстанці не здавались в полон. Якщо мали змогу - стрілялися. А зо мною нічого не станеться ;-)

Date: 2015-06-14 04:04 pm (UTC)
From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com
Эх. Колькі ганарлівых воеў так вось канулі...
Каб яны дзетак выгадавалі, менш у нас было такіх мушчынак, пра якіх кажуць "абняць ды плакаць".
Дзеўкам нема каго выбіраць..

Date: 2015-06-14 09:20 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Війна завжди забирає кращих. Але навіть вмираючи вони багато роблять, вони дають правильні орієнтири ідеалу. Нікому не треба будуть ні твої гроші ні гаджети ні гонор з понтами, коли прийде біда. Зараз люди більше це розуміють, ніж в мирний час. Ну а мені воно на руку, може ж найду когось. Бо по старим поняттям я ловлю рибу на пустий гачок :-) А так і я чогось, наче, вартий :-)

Date: 2015-06-15 04:51 am (UTC)
From: [identity profile] lianina-minsk.livejournal.com
то ў вас разумеюць.. А я ужо з паў-года амаль не размаўляю з некаторымі раейскімі "сяброўкамі". І не чакала, што так вось па іх розуму праедуцца. Адна скідка - не людзі то, а праграмма нейкая. Скончыцца трансляцыя, і яны... мо, ачуняюць?...

Date: 2015-06-16 11:00 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Будемо надіятись.

Date: 2015-06-15 05:45 am (UTC)
From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com
И в каком месте тут "неожиданность" схоронилась?

Date: 2015-06-15 03:38 pm (UTC)
From: [identity profile] borivoy.livejournal.com
про язычество, я так думаю.

Date: 2015-06-15 03:44 pm (UTC)
From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com
А я, вот, особливо со слабым впиливанием в язык, недопонял как-то.(

Date: 2015-06-15 04:05 pm (UTC)
From: [identity profile] borivoy.livejournal.com
Завтра переведу этот отрывок, если интересно ) точнее уже начал, но надо бежать ))

Date: 2015-06-15 05:37 pm (UTC)
From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com
Ну, заранее благодарен. Неясно, чё Ромка сам не перевёл...

Date: 2015-06-16 08:57 am (UTC)
From: [identity profile] borivoy.livejournal.com
А когда перед Рождеством Ходя подстрелил дикого козла, то козаки готовы были Ходю на руках носить, и только Неверующий Хома подходил со всех боков к рогатому, подозревая, что тот сам упал от мороза. Да нет, упал козел от стрелы, но Карпусь поджарит его только завтра, и хотя повстанческий рацион пост не предусматривает, рождественская вечеря – святое.
Кому в этот день разрешалось есть дичь, так это Ладыму, ибо был он ярым язычником, молился Дажбогу. Макоши, Сварогу и Перуну, и самое интересное вымаливал у них то, что Ладыму было нужно. Язычником он стал не по воле случая, а можно сказать, таким появился в этом мире. Потому что родился Ладым в Яру, который отмежевывался от села Ганжаливки очень глубоким рукавом, и люди которые там жили, почти никогда не поднимались «наверх», а к ним «вниз» никто не спускался. Это особенные были люди сильные характером и телом: невысокого роста, но кряжистые, очень смуглые (потому что молились Солнцу), никогда никуда не спешили, даже говорили мало и с неохотцей. Вот и Ладым, кряжистый, смуглый, рассказывал про свой Яр, как паклю жевал: выходил он «наверх» разве что раз в полгода, чтоб прикупить соль и спички, а вообще жили на всем своем. Были и хлеб и на хлеб, пока не спустилась к ним «вниз» орда и не забрала у Ладыма не только хлеб, но и молодую жену, с которой они только свадьбу сыграли. Тогда Ладым упросил Перуна, чтоб тот «убил громом» насильника, после этого должен быть бежать в лес, так тут и остался, потому что другой жизни уже себе не представлял.. В лесу он ближе был к своим богам, и даже сейчас, перед ужином, отошел в угол, где Дидух стоял, тихо и медленно помолился, поднявши руки, а тогда также медленно возвратился к столу и медленно слушал, что скажет отаман.
- Поблагодарим же, хлопцы, Бога, - обращался ко всем. Черный Ворон, - за то, что мы с вами живые, не сломались ы до сих пор воюем. А если придет пора умереть, то дай нам, Господи, встретить смерть…
- В бою! – хором откликнулись козаки.
- Вот, в бою, -
Edited Date: 2015-06-16 08:57 am (UTC)

Date: 2015-06-16 09:19 am (UTC)
From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com
Интересно!) Благодарствую.

Date: 2015-06-16 11:07 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Дякую.

Date: 2015-06-17 06:23 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Дякую.

Date: 2015-06-16 11:02 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Бо я с телефона.

Date: 2015-06-16 11:01 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Язычник в отряде.

Date: 2015-06-16 12:11 pm (UTC)
From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com
Понятно. Но я как-то не удивлён. У нас двоеверие вообще чуть ли не повальное было в деревнях до самого развала Эсэсэсэсэсерии, а чистые язычники были точно, но сильно раньше. То есть, я и наслышан о том, но от дедов-бабок.

Date: 2015-06-17 06:21 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Тут интересно наличие чистого язычника в рядах повстанцев. Они ж там типа как сильно автокефальные были.

Date: 2015-06-17 07:20 am (UTC)
From: [identity profile] karasyatnik.livejournal.com
Ну, вообще, да.

Date: 2015-06-22 08:26 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Да у нас, в общем тоже, я даже слышал, что есть и сейча потомственые, но мне не сильно верится, я бы не выставляется сильно.
А неожиданно то, что язычники в этой книге ожидаем, примерно так же, как слон в театре.

Date: 2015-06-18 06:51 pm (UTC)
From: [identity profile] lisovithka.livejournal.com
Рано помирать. Я тебя еще не поженила)

Date: 2015-06-20 09:28 pm (UTC)
From: [identity profile] 9-worlds.livejournal.com
Плюсую.

Date: 2015-06-22 08:20 am (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Я и не собираюсь.

Date: 2015-06-28 03:31 pm (UTC)
From: [identity profile] lisovithka.livejournal.com
Жениться?)))

Date: 2015-06-28 05:48 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Помирать.

Date: 2015-06-19 09:36 am (UTC)
From: (Anonymous)
Offtop: http://arhivach.org/thread/89852/
интересное

Date: 2015-06-22 08:36 am (UTC)

Date: 2015-07-01 01:35 pm (UTC)
From: [identity profile] chargast.livejournal.com
а линком не поделитесь на книгу?Или вы в бумажном варианте читаете?

Date: 2015-07-07 05:55 pm (UTC)
From: [identity profile] xtrabass.livejournal.com
Не поделюсь. У меня тут очень плохой интернет, к сожалению, не найду сейчас. Вроде на ex.ua скачивал.
Page generated Oct. 17th, 2017 01:55 am
Powered by Dreamwidth Studios